Tin mới
Đang tải...
Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

VẤN ĐỀ TỰ LẬP & SINH VIÊN ĐI LÀM THÊM


Chào Bn! Tôi Nguyn Vit Nam Sơn (Sơn đp trai) ĐÀO TO LP TRÌNH đây (www.SonDepTrai.com)

Đây là bc thư th 2 Tôi gi đến Bn. bc thư này Tôi mun chia s đến Bn v mt BÍ QUYT hoc Bn có th xem nó là mt BÀI HC KINH NGHIM ca Tôi (mi tun 1 thư chia s)

Nếu như bc thư đu tiên ca Tôi Bn chưa tng xem qua thì Bn có th xem ti đây, bc thư đó nói v BÍ QUYT KIM TIN & TO DNG THÀNH CÔNG TRONG LĨNH VC LP TRÌNH PHN MM: http://www.sondeptrai.com/2015/12/bi-quyet-kiem-tien-va-tao-dung-thanh-cong-trong-linh-vuc-lap-trinh-phan-mem.html

Hin ti là 3 gi sáng ngày 14/12/2015 và Tôi đang ngi viết thư này sau khi Tôi ngm nghĩ li v cuc nói chuyn hi chiu nay gia Tôi và 4 em sinh viên CNTT năm 1 trường Đi hc Sư Phm K Thut TPHCM. Các em ln li t tut Th Đc xung tn nhà Tôi Gò Vp đ đăng ký hc thay vì có th đăng ký Online qua ngân hàng. Bi đơn gin các em y mun được Tôi đnh hướng, chia s, tâm s ... Câu nói mà Tôi luôn chia s vi các Bn hc viên ca Tôi: Hãy HÀNH ĐNG vì ch có HÀNH ĐNG mi đem li KT QU. Và 4 em này đã HÀNH ĐNG, thành ra Tôi chp nhn dành ra sut 2 tiếng ngi nói chuyn vi các em đ hiu rõ tng em.

Nhng câu hi chung chung mà các em hi Tôi trong sut bui đó là tương lai ngành nào hot? Lp trình Web? Lp trình Mobile? Cách hc làm sao đ đt hiu qu tt nht ... Tôi cũng ln lượt tr li hết tt c nhng câu hi đó. Tuy nhiên Tôi có dn k nếu mun tường tn hơn, hãy xem qua 2 video ĐNH HƯỚNG HC TP này ca Tôi. Rt nhiu Bn hc viên ca Tôi đã thay đi hoàn toàn sau khi xem xong 2 video này:Cui cùng đến đon đóng hc phí, các em rt vô tư và thoi mái cm tin trao cho Tôi (giao trng cho ác ... haha Tôi đùa đy ^^), như thường l Tôi hi 1 câu: "Tin này do em đi làm thêm có ri đóng hay ăn bám gia đình?"

Ngay lp tc Tôi nhìn thoáng thy nét bi ri và có phn xu h ca 2 trong s 4 em ... có l cũng không cn phi nói ra lý do, Tôi hiu mà. Tôi mi bt đu câu chuyn chia s ca Tôi vi các em y.

Ch đ Tôi nói đến là v VN Đ T LP và SINH VIÊN ĐI LÀM THÊM

Có th Bn s không đng tình vi 2 t "ăn bám" Tôi dùng trong câu hi vi 4 em y. Vy ti sao Tôi không thay bng nhng câu nh hơn, đi loi như "Tin này do em đi làm thêm có ri đóng hay xin gia đình?" hoc "Tin này do em đi làm thêm có ri đóng hay gia đình tài tr cho?"

Chính xác đy, vì Tôi mun các em y PHI XU H ... có xu h thì mi chu suy nghĩ và sa đi li ...

Ti sao li phi sa đi? Gia đình lo cho thì tt cn chi phi t lc? Ly thi gian đó lo mà hc cho tt? Sau này lo li cho gia đình là trn vn nghĩa v? Tôi tin khi đc đến đây nhiu Bn đang có suy nghĩ này trong đu.

Tôi đã tng dy hc trc tiếp cho hơn 500 Bn vi rt nhiu khóa khác nhau sut 3 năm tri, nhng khóa trước Tôi dùng nhng ngôn t nh nhàng hơn và Tôi nhn được nhng phn hi rt tích cc xen ln nhiu phn hi tiêu cc t các Bn hc viên. Tôi xin trích dn mt s phn hi tiêu cc Tôi thường gp:

Tôi: Ti sao em không đi làm thêm ph tin cho gia đình 1 phn?

Hc trò: Em không biết làm thêm gì c Anh à (12 năm qua ch biết hc)

Hc trò: Em không thích làm trái ngành Anh ơi, em hc CNTT mà li bưng bê, ra chén, phc v

Hc trò: Em chưa kiếm được vic phù hp Anh ơi

Hc trò: Thi gian em không có đ đi làm

Hc trò: Em đi làm mà gia đình không cho Anh

Hc trò: Em ch mun tp trung cho vic hc tht tt, sau này ra trường s tr li cho gia đình

Hc trò: Lương thp quá, đng m ca KFC lương có 8.000/h, em không làm đâu.

...

Tôi s phân tích ra 2 sai lm các Bn thường mc phi:

SAI LM 1: Có l phi nói rõ ràng ra, đa phn các Bn sinh viên mi lên năm 1 nghĩ rng mi th ch mi bt đu, đ năm 2, 3 ri hng đi làm thêm

Bên M cách dy con ca người ta rt hay, đ cao tính t lp. 18 tui kết thúc THPT là đã cho con ra riêng t bươn chi đ nó trưởng thành. Còn đây các Bn không phi b đy ra ngoài đường, ch đơn gin kiếm 1 công vic làm thêm mà còn không làm được.

Tôi đã gp g giao lưu vi nhiu ch doanh nghip trong các lp hc cũng như nhng bui làm vic vi h. Khái nim thành công đi vi mi người s khác nhau, đi vi Tôi h là nhng người thành công vì H có th lo được cho bn thân, gia đình, và to vic làm cho rt nhiu nhân viên ca h.

Mi người đu có s thành công khác nhau, nhưng cái Tôi thy h đu ging nhau ch đu T LP T RT SM, thm chí là không được đi hc, phi mưu sinh t nh.

SAI LM 2: Nhiu Bn li nghĩ: Đi làm thêm đ kiếm tin (đúng như câu hi ca Tôi)

Tin quan trng tht đy, con người ta làm tt c cũng là vì đng tin mà thôi. Tôi thách thc ai dám phn đi li Tôi v chuyn này đy? Nếu ai nói rng tin không quan trng?

Vy thì hoc người y không có tin hoc người y không hiu được giá tr ca đng tin (Tin không phi do người y t làm ra)

Suy nghĩ đơn gin thôi: Hc hành 4 năm đi hc ra trường, tn ít nht vài chc triu. 

Mt người đến và nói: Tôi biết Anh không quan trng tin, vy Tôi mun Anh làm vic cho Tôi không công. Anh chu không?

=> Chng có thng ngu nào nhn li

=> Hoc nhn li tr khi thy được giá tr gì đó khác s nhn được.

Và đó là cái mà Tôi s đ cp đến đây ...

Nếu Bn xem trng tin bc và bng mi giá đưa tin lên hàng đu => Bn s làm vic vì tin bc

=> Hãy hc cách làm sao đ tin bc làm vic cho Bn

Đi làm thêm không ch quan trng là có thêm thu nhp, cái quan trng chính là có KIN THC đi sng Bn nhé.Dù rng Bn làm bt k lĩnh vc gì (có th không phi chuyên môn ca Bn) thì đu có rt nhiu th ngoài kia đ cho các Bn hc hi và sau này Bn s đu cn nh ti chúng trong cuc sng đy.

Tôi s trích dn mt vài ví d thc tế mà Tôi biết và ngay c chính bn thân Tôi đ cho các Bn thy được tm quan trng ca vic ĐI LÀM THÊM THI SINH VIÊN nó s quyết đnh đến TƯƠNG LAI ca các Bn ra làm sao?

Nguyn Anh Duy - Anh Bn thân hc cùng CAO ĐNG Khoa Hc T Nhiên vi Tôi. Ngày xưa có giai đon Tôi và Anh ta cùng đi phát t rơi, sau đó Anh ta chuyn sang làm phc v cho nhà hàng người nước ngoài (giao tiếp tiếng Anh). Đi làm tích lũy kiến thc t chc h thng, giao tiếp tt và hin ti dù chưa có bng CAO ĐNG (do Anh ta không thèm lên ký tên nhn bng) mà đã được vào công ty phn mm GameLoft làm lp trình viên chính thc (Developer) vi mc lương mơ ước ca nhiu người mi bt đu: 8.000.000/tháng. Ngoài ra vi kiến thc h thng mà Anh ta tích lũy được, Anh ta cũng đang là 1 thành viên trong team StartUp ca Tôi.

H S Sang - Anh Bn thân hc cùng CAO ĐNG Khoa Hc T Nhiên vi Tôi. Anh Bn này mt thi gian đi làm thêm mng nhân viên tiếp th, bán hàng và vi nhng gì ln ngp tri nghim hin ti Anh ta va hoàn thành các môn trên trường va có mt ngành kinh doanh tay trái là 1 shop bán đ công ngh mi 99%. Thi gian đu vn chưa có nhiu nhưng Anh ta đã huy đng t nhiu ngun: Bn bè, người thân và hin ti Anh ta đã tr xong phn tin n và li nhun trung bình kiếm được là 12.000.000/tháng.

Nguyn Vit Nam Sơn - Anh chàng này có bit danh là Sơn đp trai. Chính là Tôi đây. Ngày trước Tôi ln ngp đ ngh đ có tin đóng tin hc (vì gia đình không có điu kin tt, Tôi không mun làm nng gánh cho M Tôi): Đi giao báo, giao cơm, phát t rơi và ngh nh nht và nhiu k nim nht chính là phc v quán nhu. đây Tôi đã tiếp xúc vi rt nhiu người thuc mi tng lp khác nhau và chuyn giao lưu vi h là chuyn không th tránh khi. Khi nhng ông khách nhu vào hơi say 1 tí mà thy cách Tôi phc v hài lòng thì my ng nht quyết mi Tôi ngi chung bàn ung chung vi my ng (ngu gì không ngi, ráng ngi lát có tin bo mà ^^) và cũng nh thế mà Tôi đã hc được cách đoán bt tâm lý mi người và ng x cho phù hp, khôn khéo (thành phn mi Tôi ngi chung bàn va là thành phn tri thc - va có thành phn dân Anh Ch).

Vi cách giao tiếp hiu qu được rèn luyn t quán nhu mà sau này khi Tôi chuyn sang phát t rơi cho trung tâm âm nhc PhaoLo, ông ch quán rt thích Tôi và có rt nhiu ưu đãi cho Tôi, nếu Tôi không cng lòng trước li đ ngh ca ông ch thì gi Tôi đã làm qun lý 1 chi nhánh ca PhaoLo ch không phi là thương hiu Sơn đp trai ngày nay ^^

Công vic sau này khi Tôi đi gp g đi tác (Tôi đang làm StartUp doanh nghip CNTT chuyên v ĐÀO TO & LÀM PHN MM) trong bt c hoàn cnh nào Tôi đu có th đoán bt tâm lý ca h và khiến cho cuc đàm phán tr nên rt suôn s, thun li cho c 2 bên (Win - Win).

Đó là nhng tri nghim thc tế mà Tôi mun chia s vi các Bn. Mong rng khi Bn đc bài này dù Bn đang là sinh viên năm 1 hoc là sp ra trường. Nếu Bn gn kết thúc cuc đi sinh viên mà chưa tng đi làm thêm tri nghim thì hãy chia s li điu này đến vi các em năm 1, 2 còn đang đi hc. Nếu các Bn còn đang đi hc mà chưa tng tri nghim thì hãy lao đi ngay nhé, hãy sp xếp thi gian cân đi (nên có thi gian t hc) và tìm 1 công vic theo đúng s thích ca Bn hoc Bn nghĩ Bn có th làm được nó. Còn nhng Bn nào đã và đang ln ngp thì các Bn hãy tp trung quan sát xem t công vic mình đang làm có gì đ Bn hc hi tích lũy không nhé, ch đng ch biết làm như 1 c máy thì c cuc đi Bn cũng s ch làm được như vy thôi ch không tiến hơn được. Phi có mt quan sát và s hc hi không ngng Bn nhé.

Sau cùng: Nếu Bn cm thy lá thư này ca Tôi mang li giá tr đến vi Bn thì hãy chia s lá thư này ca Tôi đến vi Bn Bè ca Bn đ h cũng nhn được nhng giá tr này.

CHÚC BN THT NHIU SC KHE VÀ THT NHIU THÀNH CÔNG

Nguyn Vit Nam Sơn 
Founder SonDepTrai 
Mobile: 01267666702 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét