Tin mới
Đang tải...
Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015


Download SQLServer 2012
Bạn có thể download SQLServer Express 2012 Release 2, bao gồm cả công cụ trực quan, tại:
Bạn có thể thấy có nhiều gói lựa chọn:
Gói downloadBao gồm
SQLEXPR_x64_ENU.exe
SQLEXPR_x32_ENU.exe
Đây chính là phần mềm SQLServer
SQLManagementStudio_x64_ENU.exe
SQLManagementStudio_x86_ENU.exe
Đây là bộ cài công cụ trực quan để quản lý SQLServer (SQL Management Studio)
SQLEXPRWT_x64_ENU.exe
SQLEXPRWT_x86_ENU.exe
WT = With Tools
Gói này là gộp của phần mềm SQLServer và công cụ trực quan SQL Management Studio
SQLEXPRADV_x64_ENU.exe
SQLEXPRADV_x86_ENU.exe
ADV = Advanced
Gói này là gộp của phần mềm SQLServer, công cụ trực quan SQL Management Studio và một vài công cụ nâng cao khác.
Trong tài liệu này tôi hướng dẫn bạn cài đặt gói đầy đủ nhất
  • SQLEXPRADV_x64_ENU.exe
  • SQLEXPRADV_x32_ENU.exe
Bạn download một trong 2 file trên, tùy thuộc vào máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành 32 hay 64bit
Sau khi download thành công:
2- Cài đặt 
Cài đặt:
Chọn tất cả các tính năng.
Bộ cài sẽ kiểm tra một số điều kiện trước khi cài. Nếu tất cả đều tốt nó tự động Next qua bước này.
Chọn: Named Instance
Tiếp theo bạn lựa chọn chế độ "Mix Mode" điều đó cho phép bạn login vào SQL server theo 2 cách:
  1. Sử dụng Username/password đăng nhập của windows.
  2. Sử dụng username/password của SQLServer
Chờ cho tới khi việc cài đặt hoàn tất. Và start lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất.
3- Cấu hình SQL Server 
Đây là việc quan trọng các cấu hình này cho phép bạn kết nối vào cơ sở dữ liệu từ một máy tính khác trong mạng LAN.
Chú ý: Sau khi cài đặt xong bạn thấy có cả các Menu của SQLServer 20082010 được tạo ra, điều này không ngạc nhiên gì cả.
Vào chức năng:
  • SQL Server Configuration Management
Chức năng này cho phép bạn cấu hình để có thể từ một máy tính khác truy cập vào SQL Server thông qua IP hoặc Server name.
Bạn cần Start service: SQL Server Browser. Nhấn phải chuột vào nó chọn Property.
Chuyển chế độ Start service sang Automatic (tự động).
Sau đó nhấn Start, để khởi động dịch vụ.
Tiếp theo bật TPC/IP cho phép máy tính khác kết nối vào SQL Server thông qua IP.
Tương tự bật: Named Pipes, cho phép máy tính khác kết nối vào SQL Server thông qua Server name.
Tiếp theo, đảm bảo rằng SQL Server của bạn đang chạy dưới chế độ Network Service.
Sau khi cấu hình xong, restart lại service của SQL Server.
4- Sử dụng SQL Server Management Studio 
Trong trường hợp bạn kết nối vào SQL Server trên máy địa phương, bạn có thể sử dụng dấu chấm, để đại diện cho tên máy.
Đây là hình ảnh sau khi đăng nhập vào SQL Server Management Studio.
Chúng ta tạo thử một database có tên mytestdb.
?
1
2
3
4
5
6
7
Create table My_Table  (
   ID int primary key,
   Name Varchar(32)
);
Insert into My_Table(Id,Name)
values (1 , 'Tom Cat');


0 nhận xét:

Đăng nhận xét